• Η μάθηση ως ομαδική δραστηριότητα

  • Χρόνος + Μάθηση = Γνώση

  • Η τεχνολογία στην υπηρεσία της μάθησης

  • Επιτυχία

Αρχική σελίδα :: Το φροντιστήριο :: Πρόγραμμα :: Θερινό πρόγραμμα Γ Λυκείου

Θερινό Γ΄Λυκείου 2016-2017

Ομάδα Προσ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΑΡΧΑΙΑ (υποχρεωτικό)
6
ΙΣΤΟΡΙΑ (υποχρεωτικό)
3
ΓΛΩΣΣΑ (υποχρεωτικό)
2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ  (1ο επιστ. πεδίο)
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ.Π. (4ο επιστ. πεδίο)
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (3ο επιστ. πεδίο)
1
 
Ομάδα Προς. Θετικών Σπουδών
ΦΥΣΙΚΗ  (υποχρεωτικό)
4
ΧΗΜΕΙΑ (υποχρεωτικό)
3
ΓΛΩΣΣΑ (υποχρεωτικό)
2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προσ. (2ο επιστ.πεδίο)
5
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. (4ο επιστ. πεδίο)
2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Προσ. (3ο επιστ.πεδίο)
3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (3ο επιστ.πεδίο)                                        2 
 
Ομάδα Προς. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Προσ. (υποχρεωτικό)
5
Α.Ε.Π.Π (υποχρεωτικό)
2
ΓΛΩΣΣΑ ( υποχρεωτικό)
2
Α. Ο. Θ. (5ο επιστ.πεδίο)
3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ.Π. (3ο επιστ. πεδίο)
1
ΙΣΤΟΡΙΑ Γ.Π. ( 4ο επιστ.πεδίο)
2